سم مایع پرمترین 25 درصد امولسیون

سم حشره کش پرمترین 25 درصد امولسیون، از گروه پایروتروئید ها بوده که در مبارزه با آفات مینوز لکه گرد درختان میوه سردسیری و پرودینای چغندر قند  بکار می رود.

This is default text, which will be replaced