سم مایع دلتامترین 2/5 درصد امولسیون

سم حشره کش  دلتامترین 2/5 درصد امولسیون ، از گروه پایرو تروئید ها بوده و جهت مبارزه با  مینوز لکه گرد درختان میوه سرد سیری، پرودینای چغندر قند و همچنین سن گندم به کار می رود.

This is default text, which will be replaced