سم مایع سایپرمترین 40 درصد امولسیون

سم حشره کش سایپرمترین 40 درصد امولسیون،  از  گروه پایروتروئید ها می باشد که  جهت مبارزه با آفات  برگ خوار درخت سیب و آفات برگخوار  پنبه بکار می رود.

This is default text, which will be replaced