نام محصول

نام آفت

مقدار مصرف

گندم، جو و ذرت

سوسك سياه گندم

2 ليتر در هكتار

يونجه

سرخرطومي يونجه
شته يونجه

2 ليتر در هكتار

پنبه

مينوزبرگ

2-2/5 ليتر در هكتار

چغندرقند

كك چغندرقند، لارو شب پره زمستانه

2 ليتر در هكتار

مركبات

شپشكها

1/5-2 در هزار

سيب زميني و صيفي جات

سوسك كلرادوي سيب زميني
لارو شب پره زمستانه، عروسك ، كفشدوزك خربزه و مينوزبرگ
مگس مينوز برگ جاليز

1-2 ليتر در هكتار

حبوبات

مگس مينوز برگ نخود و سويا
لارو شب پره زمستانه و برگخوارهاي سويا

2-2/5 ليتر در هكتار
2-2/5 ليتر در هكتار

درختان ميوه دانه دار و هسته دار

شپشكها
مگس گيلاس و ليسه سيب

1-1/5 در هزار
1/5-2 در هزار

انگور

كرم خوشه خوار، زنجرك و شپشكهاي انگور

2 در هزار

گیاهان زینتی

شته، شپشك، سن، پسيل، زنجرك و مگس سفيد(عسلک پنبه)

2 در هزار