مایع فاضلاب

مایع فاضلاب هلاک جهت حشره زدایی و جلوگیری از بوی نامطبوع در داخل چاهای فاضلاب، کانال های فاضلاب، سپتیک ها و منابع فاضلابی

This is default text, which will be replaced