پودر حشره کش خانگی

پودر حشره کش خانگی هلاک با ماده موثر پرمترین  مورد مصرف در بهداشت عمومی جهت مبارزه با حشراتی مانند سوسک، مورچه، خرخاکی، هزارپا، گوش خیزک، ساس، بید و غیره

This is default text, which will be replaced