پودر هلاك را در امتداد ديوارها، اطراف لوله هاي آب و فاضلاب، زير فرش و مبلمان،‌ داخل سوراخها و شكافها، داخل كانالها و در كارخانجات، كارگاههاي و انبـارها در زير اثـاثـيه و لوازم، ماشين آلات و كارتن ها،‌صندوقهاي چوبي، زير كيسه هاي انبار شده موادغذايي و پوشاكي و در زير پالتها قبل از چيدن آنها در انبار و بالاخره در كليه مسير و جاهائيكه بطور كلي محل اختفاء، استراحت و توليدمثل آنها است بپاشيد و در صورت نياز، عمل پودر پاشي را تكرار نمائيد.