منازل رستوران ها هتل ها کارخانجات
بیمارستان ها سربازخانه ها مرغداری ها دامداری ها
سیلو ها موسسات تولید و نگهداری مواد غذایی اماکن عمومی، شهری و روستایی مجتمع های مسکونی
کارگا ه ها سرویس های بهداشتی ساختمان های اداری فضاهای سبز