موش کش طعمه پلت هلاک

موش کش طعمه پلت آماده مصرف (با نام تجاری پلت هلاک) با ماده موثر 25 هزارم درصد وارفارین بر علیه کلیه جوندگان در منازل و مزارع و کارخانجات

This is default text, which will be replaced