قرص گازسوز

قرص گاز سوز هلاک جهت مبارزه با آفات پنهان و یا غیر قابل دسترس ( مبارزه به صورت خشک، بدون محلول پاشی) خصوصا ساس، موریانه، بید، سوسک های چوب خوار، سوسک های ریز آلمانی و جیرجیرک

This is default text, which will be replaced