بید کش

بید کش هلاک روشی کاملا جدید، موثر، بهداشتی، دارای دوام طولانی بدون ایجاد لکه و بو، باصرفه و اقتصادی برعلیه بید لباس، بید قالی، بید خز، سوسک فرش و سوسک پشم می باشد.

This is default text, which will be replaced