دانه های گرانول بیدکش هلاک را می توان بصورت مستقیم (بدون پوشش) و یا غیر مستقیم (درون کیسه های کوچک و گره های پارچه ای) استفاده نمود. همچنین بیدکش هلاک را میتوان در لابلای لباس، پارچه، زیر و یا بین فرش ها، درون چمدان، کمد و کشوی لباس ها قرار داد و آنرا برای مدت طولانی نگهداری نمود. استه به نوع کالا، طریقه بسته بندی و شرایط محیط به مقدار 50-20 گرم در مترمربع مصرف نمایید.