مایع حشره کش پایه آب هلاک (سمسالین)

مایع حشره کش هلاک (سیپرمترین ام-ئی) حشره کش جدیدی است از گروه پایروتروییدها، کاملا بهداشتی و غیر قابل اشتعال که برای اولین مرتبه به صورت میکرو امولسیون تهیه گردیده و جهت سمپاشی بر علیه سوسک، مورچه، ساس، بید، پشه، مگس، خرخاکی، هزار پا، موریانه و ..... در اماکن مسکونی، اداری، هتل ها، بیمارستان ها و کارخانجات و غیره به کار می رود.