در بخش آموزش و ترویج شرکت سم سازان، آموزش اصول و روش های مبارزه و معرفی سموم و مواد مصرفی جدید به مسئولین و دست اندرکاران قسمت های ایمنی بهداشت و HSE مراکز بزرگ تولیدی و صنعتی، در کنار لزوم آشنایی آنان با مسائل مختلف بهداشتی صورت می پذیرد.  این اصول در بخش آموزش دفتر مرکزی و یا بنابر پیشنهاد متقاضیان در واحد مربوطه انجام می پذیرد.

بعلاوه تحقیقات و بررسی مشکلات و نیاز های مشتریان در رابطه با مفاد و ساخت مواد لازم از طریق ایجاد آزمایشگاههای مجهز و به صورت اصولی، کاملا بهداشتی و به آسان ترین و اقتصادی ترین روش ها انجام می پذیرد.

keyboard_arrow_up