کارشناسان شرکت بنابر تجارب طولانی خود می توانند به عنوان مشاور و راهنما در زمینه های بهداشت عمومی، خرید مواد و طریقه مبارزه در اکثر پروژه های دفع آفات با واحد های مختلف به صورت مشاوره و راهنمایی همکاری نمایند. انجام عملیات مربوط به خدمات پس از فروش و نحوه استفاده عملی از سموم به خریداران، انجام عملیات مبارزه بر علیه آفات برای سازمان های دولتی و خصوصی از جمله کارخانجات، هتل ها، بیمارستان ها، فرودگاها، صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، بنادر، کشتی ها و غیره، همگی از خدمات شرکت محسوب می شوند.

keyboard_arrow_up