امور تحقیقات، کنترل کیفی و نهایتا تولید بر اساس درخواست نهایی مشتریان نسبت به تولیدات فعلی، بهینه سازی مستمر آن و جهت دادن به تولیدات جدید مورد نیاز مشتریان که از بخش فروش شرکت درخواست می گردد، بر عهده ی کارخانه و آزمایشگاه ها می باشد.

آزمایشگاه های شرکت با هدف کنترل کیفی دقیق و تحقیقات گسترده در مورد محصولات جدید و ابتکاری با بروز ترین تکنولوژی های روز تجهیز گردیده و با بکار گیری پرسنل متخصص در جهت اهداف شرکت عملیاتی شده اند.

کارخانه شرکت صنایع شیمیایی سم سازان دارای خطوط مختلف تمام اتومات و نیمه اتومات جهت تولید انواع مواد شیمیایی از جمله سموم، کود ها و ضدعفونی کننده ها می باشد. این شرکت در حال توسعه خطوط مختلف برای تولید انواع دیگر مواد شیمیایی مورد نیاز در داخل کشور می باشد تا بتواند بخشی از نیاز داخلی صنایع را تامین و از خروج ارز از کشور جلوگیری نماید. ضمن اینکه مواد اولیه مورد نیاز تولیدات شرکت، در حد امکان، به جهت حمایت از کالای داخلی از تامین کننده گان داخلی تهیه می گردد.

keyboard_arrow_up