مایع حشره کش ضد موریانه (سمسازول)

ویژگی های محصول

فرمولاسیون

مایع روغنی

بسته بندی

با توجه به سفارش و میزان مصرف در ظروف مختلف قابل ارائه است.

آفات هدف

موریانه و سوسک چوب خوار

محل های قابل استفاده

فضای بسته ( جهت مبارزه با موریانه و سوسک چوبخوار در ابنیه و غیره )

فضای باز ( جهت پیشگیری و مبارزه با موریانه قبل از ساخت و ساز )

مایع حشره کش ضد موریانه سمسازول، یک ترکیب روغنی و غیر سمی جهت موریانه زدایی زمین، کف ساختمان ها، ابنیه تاریخی، تأسیسات صنعتی و مسکونی می باشد. محلول سمسازول را با استفاده از وسـایل پـاشنده دستی و یا مـوتوری از جمله سمپـاش و یا دیگر پمپ های پاشنده بر روی خاک و یا کف و بدنه کانال ها در زمان های مختلف ساخت، اسپری می نمایند. زمان های دقیق عملیات موریانه زدایی (Termite Proofing) و طریقه استفاده از سمسازول در ساختمان ها و تأسیسات در مراحل مختلف ساخت به شرح ذیل می باشد:

الف: در پروژه های ساختمانی:

  1. پس از گود برداری و بعد از زمان تراز کف (Cleaning Concrete) و قبل از سیمان کشی کف تراز (Lean Concrete) بر روی خاک تراز شده، سمسازول را اسپری می نمایند.
  2. بعد از خاکریزی، کوبش خاک و تراز جهت اجرای کف (موزائیک، سرامیک، سنگ و …) و قبل از ایجاد کف (ملات ریزی و استفاده از سنگفرش) اقدام به محلول پاشی به وسیله سمسازول می نمایند.
  3. در هر دو روش، قسمت بیرونی دیوارهای ایجاد شده تا سطح زمین (فاصله مابین خاک و دیوار) نیاز به استفاده از سمسازول دارد.

ب: در ساختمان های ساخته شده، ابنیه و آثار تاریخی

  1. در صورت مشاهده آثار وجود موریانه در دیوارها: تراشیدن گل و لای جلوی سوراخ ها بر روی دیوار و مشخص نمودن دهانه کانال، تزریق محلول سمسازول درون کانال های موریانه، سمپاشی محیط (کلیه سطوح به صورت سرتاسر) به وسیله سموم تبخیری مناسب، گازدهی (استفاده از قرص گاز سوز GBT) و یا دوددهی (استفاده از فشنگ دودزا SG 10) محیط مورد نظر برحسب متراژ.
  2. در صورت مشاهده آثار وجود موریانه در سقف: تراشیدن گل و لای جلوی سوراخ ها بر روی سقف و مشخص نمودن دهانه کانال، سمپاشی محیط (کلیه سطوح به صورت سرتاسر) به وسیله سموم تبخیری مناسب، گازدهی و یا دوددهی محیط موردنظر برحسب متراژ.
  3. در صورت مشاهده آثار وجود موریانه در کف: ایجاد سوراخ هایی به قطر ۲ تا ۳ سانتیمتر، به عمق ۳۰ تا ۴۰ سانتیمتر و به فاصله ۴۰ تا ۵۰ سانتیمتر، بصورت مورب (زاویه ۴۵ درجه) به وسیله دریلینگ در کنار دیوارها و بصورت قائم در وسط کف سازه، تزریق محلول سمسازول درون کانال های موریانه، سمپاشی سطح کامل کف به وسیله سموم تبخیری مناسب.
  4. در صورت مشاهده آثار وجود موریانه در درب و پنجره های چوبی: تراشیدن گل و لای جلوی سوراخ ها بر روی درب و پنجره و مشخص نمودن دهانه کانال، تزریق محلول سمسازول درون کانال های موریانه، استفاده از محلول نگهدارنده چوب (WPL) برروی درب و پنجره ها.

شایان ذکر است علاوه بر موریانه، در صورت وجود سوسک های چوبخوار که مانند موریانه درون چوب ایجاد کانال نموده و به جای گل و لای، خاک اره تولید می نمایند (که مشخصه تفاوت موریانه و سوسک های چوبخوار می باشد) نیز عملیات فوق بسیار مؤثر می باشد.

ضمناً محلول سمسازول به جهت دوام بسیار زیاد و ایجاد گاز تدریجی، نتایج رضایت بخشی را برای مدت زمان طولانی در بر خواهد داشت.

طریقه مصرف:

یک لیتر از سمسازول را به تنهایی و یا جهت پوشش بهتر با یک لیتر نفت یا گازوئیل مخلوط نموده و در سطح ۱۰ مترمربع اسپری می نمایند. همچنین در روش دریلینگ، در هر سوراخ ایجاد شده، بین ۲۵۰ سی سی تا یک لیتر سمسازول را به صورت تدریجی تزریق می نمایند.

keyboard_arrow_up