کود بیولوژیکی

ویژگی های محصول

فرمولاسیون

پودر

بسته بندی

۱ کیلویی

کود بیولوژیکی کاملترین غذای طبیعی گیاه می باشد که جهت رشد، تقویت و درمان کمبودها در گل ها، نباتات زینتی و آپارتمانی درمنازل و گلخانه ها استفاده می شود.

کود بیولوژیکی یک کود آلی تخمیر شده فوق العاده قوی و بسیار سریع الاثر می باشد. این کود جذب مواد کلوئیدی خاک را آسان نموده و علاوه بر پوک نمودن و نفوذ پذیری خاک، آنرا ضدعفونی می نماید.

کود بیولوژیکی بسیار کامل بوده و شامل ۱۸ عنصر مورد نیاز گیاه می باشد. به همین علت گیاه می تواند در شرایط مختلف از جمله محیطهای کم نور، به رشد و نمو خود ادامه داده و طروات خود را حفظ نماید. این کود باعث مرغوبیت فیزیکی خاک شده و pH زمین های قلیایی را به خنثی و حتی اسید تبدیل مینماید، زیرا دارای۲۰% موادآلی می باشد. غیر از عناصر اصلی ازت، فسفر و پتاس دارای میکروالمنت های آهن، منیزیم،‌‌ مس، روی، منگنز، برمولیبدن و هورمون رشدی می باشد. کود بیولوژیکی عاری از علف های هرز بوده و جهت درمان کمبودهای مختلف گیاهان از جمله آهن و زردی ناشی از کلروز بسیار مناسب است.

طریقه مصرف:

مقدار تعیین شده کود بیولوژیکی را در ناحیه اطراف گیاه روی خاک ریخته و آن را قدری با خاک مخلوط نموده و سپس آبیاری نمائید. جهت تهیه نمودن خاک گلدان، ‌کود بیولوژکی را به نسبت ۱ به ۱۵ با خاک مخلوط نمائید.

تذکر مهم:

مزیت بزرگ کود بیولوژیکی نسبت به سایر کودها از جمله کودهای شیمیایی این است که علاوه بر اینکه باعث سختی خاک نمی شود، خواص فیزیکی خاک را اصلاح نموده و غذای موجود در خاک بهتر و بصورت طبیعی در دسترس گیاه قرار می گیرد. کودهای تهیه شده از مواد شیمیایی گرچه دارای مواد مختلف هستند، ولی در استفاده های مکرر، باعث سفت شدن خاک اطراف ریشه، رشد یکباره و ناگهانی گیاه و نهایتاً به خشک شدن گیاه می انجامد.       

جدول میزان مصرف کود بیولوژیکی

نوع گیاهمقدار مصرف به گرمدر بهار و تابستاندر پاییز و زمستان
گلدان کوچک15-20هرماه یک مرتبههر دو ماه یک مرتبه
گلدان بزرگ25-30هر ماه یک مرتبههر دو ماه یک مرتبه
بوته های کوچک35-40هر 20 روز یک مرتبههر 40 روز یک مرتبه
بوته های بزرگ، درختچه45-50هر 20 روز یک مرتبههر 40 روز یکمرتبه
گلکاری، پاسیو و سبزیکاری خزانه100-150 در هر متر مربعهر دو ماه یک مرتبههر 3 ماه یکمرتبه

keyboard_arrow_up