فشنگ دودزا هلاک

ویژگی های محصول

کد بهداشتی

۲۷/۱۰۱۲۴

صادر کننده مجوز

سازمان غذا و دارو

فشنگ دودزا یک روش کاملاً جدید و مؤثر برعلیه بسیاری از آفات خانگی، صنعتی و بهداشت عمومی (پرنده، خزنده و پنهان) خصوصاً آفات پنهان می باشند مانند (موریانه، ساس، بید، سوسک های چوبخوار) و یا مکان هایی که به جهت نوع مواد انبار شده و شرایط خاص محیط مورد عمل، انجام مبارزه خشک و بدون محلول پاشی الزامی است، مانند انبارهای کاغذ و کارتن، کتابخانه ها، بایگانی ها، آرشیوهای فیلم و عکس، موزه ها، انبارهای پارچه، پشم، پوست، خز و فرش و یا اماکن غیر قابل دسترس از جمله سقف های بلند، کانال ها، تونل ها،منهول ها، درزها و شکاف ها به کار میرود. این سم برای اولین مرتبه در ایران و توسط کارخانه و آزمایشگاهای شرکت صنایع شیمیایی سم سازان و بدون هیچگونه مشابهت با نوع خارجی آن بررسی، تحقیق و تدوین گردیده است.

طرز استفاده از فشنگ دودزا:

  • پاره نمودن مقوای روی قوطی فشنگ از مرکز آن به وسیله ی یک جسم نوک تیز 
  • پس از جدا نمودن مقـوا در زیر آن دو عدد سوراخ مسـدود و یک سر فتـیله سیـاه رنگ مشـاهده می گردد.
  • پس از حصول اطمینان از بسته بودن کامل محیط (بجز درب خروج نهایی کاربر) و خارج شدن افراد از محل، سر فتیله را با کبریت آتش زده، درب خروج را بسته و بلافاصله از محل دور شوید. شایان ذکر است که در صورت استفاده از چند فشنگ، فشنگ ها را به ترتیب از انتهای محیط تا درب نهایی خروج روشن نمائید. بهتر است آخرین درب خروج را هم قفل نموده و برچسب هشدار دهنده ای که دلالت بر ممنوعیت ورود افراد، تاریخ انجام کار و تاریخ باز نمودن درب را مشخص کند بر روی آن نصب نمایند.

مقدار مصرف:

هر فشنگ جهت دوددهی ۲۵۰ مترمکعب فضا کافی است. چنانچه محل مورد نظر بزرگ باشد، می توان از چندین عدد فشنگ دودزا بطور همزمان استفاده نمود. در اینصورت آتش زدن فشنگ ها باید بطور مرتب و از ابتدا به انتها (آخرین درب خروجی) باشد. لازم است ابتدا کلیه فشنگ ها را آماده بکار نموده و آنرا در جای خود مستقر نمود تا زمان بکار انداختن فشنگ ها، دود حاصل از فشنگ های قبلی بکار افتاده ایجاد ناراحتی برای فرد مجری ننماید.

keyboard_arrow_up