دلتامترین ۲/۵ درصد کشاورزی امولسیون

ویژگی های محصول

نام تجاری

دسیس

نام های دیگر

بوتوکس، ک-اوترین، بوتوفلین

حجم

۱ لیتر

رنگ

شیری

آفات هدف

مینوز لکه گرد درختان میوه سردسیری، پرودینای چغندر قند و سن گندم

فرمولاسین

EC (امولسیون شونده)

شماره تاییدیه برچسب

۱۹۹۱۸/۷۳۰

صادر کننده مجوز

سازمان حفظ نباتات

دلتامترین ۲/۵ درصد کشاورزی، از گروه پایروتروئیدها بوده و جهت مبارزه با مینوز لکه گرد درختان میوه سردسیری، پرودینای چغندر قند و همچنین سن گندم به کار می رود.

خصوصیات بارز:

  • حشره کش گوارشی، تماسی، غیرسیستمیک بسیار سریع الأثر
  • میزان ماده مؤثر ۲۵ گرم بر لیتر
  • دوره کارنس ۳ روز
  • میزان سمیت ماده مؤثر ۱۳۵ میلی گرم بر کیلوگرم
  • جلوگیری از چرای چهارپایان در مناطق سمپاشی شده به مدت حداقل ۳ روز   
  • خطرناک برای زنبور عسل

جدول میزان مصرف و آفات دلتامترین ۲/۵ درصد سم سازان

نام محصولنام آفتمقدار مصرف
درختان میوه سردسیریبرگخوار و جوانه خوار، پسیل گلابی
پروانه فری، شته سبز هلو
پروانه زنبور مانند، سرشاخه خوار هلو
شته سبز سیب، زنبور گلابی، زنبور گوجه
سرخرطومی سیب و گلابی
0/4 - 0/3 لیتر در هزار
0/6 - 0/5 لیتر در هزار
0/6 - 0/5 لیتر در هزار
0/4 لیتر در هزار
0/6 - 0/5 لیتر در هزار
مرکباتشته ها
پروانه مینوز برگ
0/6 لیتر در هزار
0/4 - 0/3 لیتر در هزار
گندمسن های زیان آور0/3 لیتر در هزار
پنبهکرم غوزه پنبه و شته های پنبه
کرم طوقه بر
شب پره گاما،کارادنیا و پرودینا
عسلک پنبه
کرم خاردار پنبه
0/6 - 0/4 لیتر در هزار
0/6 - 0/4 لیتر در هزار
1 - 0/5 لیتر در هزار
0/8 - 0/5 لیتر در هزار
0/6 - 0/5 لیتر در هزار
چغندر قندکرم طوقه بر، خرطوم کوتاه و کک چغندر قند
مگس چغندر قند
پرودینا
0/4 - 0/3 لیتر در هکتار
0/6 - 0/5 لیتر در هکتار
1 - 0/8 لیتر در هکتار
سویاتریپس و آفات مکنده0/6 - 0/4 لیتر در هکتار
یونجه، شبدر و اسپرسسرخرطومی هیا یونجه و کرم های برگخوار0/5 - 0/4 لیتر در هکتار
سبزیجات، انگور فرنگی و توتونمگس میوه،شته، کرم غوزه پنبه، بید کلم و پروانه سفید کلم
مگس سفید گلخانه
نریپس پیاز و کرم طوقه بر
0/6 - 0/4 لیتر در هکتار
0/1 - 0/5 لیتر در هکتار
0/4 - 0/3 لیتر در هکتار
نخود، نخود فرنگی، باقلا، عدس، کتان، کلزا، گلرنگ و آفتابگرداناگروتیس سرخرطومی حبوبات
هلیوتیس، سن سبز، زنجره
0/6 - 0/3 لیتر در هکتار
0/6 - 03 لیتر در هکتار
ذرت و سورگومهلیوتیس0/6 لیتر در هزار
keyboard_arrow_up